December 6th, 2010

Miami: Taka Ishii at Art Basel: Miami Beach

Fair: Art Basel Miami Beach

Date: December 2 – 5, 2010

Gallery: Taka Ishii, Tokyo, Kyoto

Artists: Nobuyoshi Araki, Ei Arakawa, Naoyoshi Hikosaka, Minoru Hirata, Daido Moriyama, Silke Otto-Knapp, Shomei Tomatsu

Click here to view slideshow

Share: Twitter, Facebook, Pinterest

x<>i