Miyuki Akiyama

February 9th, 2020

“New Intimacies” at Soda

Artists: Marico Aoki, Yutaka Watanabe, Miyuki Akiyama, Takuya Ikezaki, Ulala Imai, Yu Nishimura, Shunsuke Imai, Laibo, Satoru Eguchi, Satomi Matsuzaki, Maki Katayama, Masaya Chiba, Kaoru Kan, Kazuhito Tanaka, COBRA, Yui Yaegashi, Kazuyuki Takezaki, Mizuki Takezaki, Naho Masumoto, Yasuto Masumoto, Jeffrey Rosen, Misako Rosen

Venue: Soda, Kyoto

Exhibition Title: New Intimacies

Date: January 12 – February 1, 2020

Click here to view slideshow

Full gallery of images, press release and link available after the jump.

(more…)