Zhao Bandi

January 3rd, 2015

“Dai Hanzhi: 5000 Artists” at Witte de With

Zhang Hai’er, early nineties  
Courtesy of Pascale Geulleaume

Artists: An Hong, Chen Shaoxiong, Ding Yi, Duan Jianyu, Thomas Fuesser, Geng Jianyi, Han Lei, Hong Hao, Hong Lei, Liu Anping, Liu Ding, Luo Yongjin, Ni Haifeng, Ielnay Oahgnoh, Shi Yong, Wang Jinsong, Wang Xingwei, Wu Shanzhuan, Xin Kedu (The New Measurement Group), Xu Tan, Yan Lei, Zhang Hai’er, Zhang Peili, Zhao Bandi, Zhao Shaoruo, Zheng Guogu, Zheng Hao, Zhuang Hu

Venue: Witte de With, Rotterdam

Exhibition Title: Dai Hanzhi: 5000 Artists

Date: September 4, 2014 – January 4, 2015

Click here to view slideshow

Exhibition view  Photo: Cassander Eeftinck Schattenkerk  
Installation photo, Witte de With Center for Contemporary Art, 2014

Ding Yi, Appearance of Crosses 2007-11, 2007  Courtesy of the artist & Groeninghe Foundation  Photo: Cassander Eeftinck Schattenkerk
  Installation photo, Witte de With Center for Contemporary Art, 2014

Ni Haifeng, The Angle, 1995  Photo: Cassander Eeftinck Schattenkerk  
Installation photo, Witte de With Center for Contemporary Art, 2014

Full gallery of images, press release and link available after the jump.

(more…)